KONSTEN ATT BOKA KUNDMÖTEN

”Jag hade svårt att boka upp möten med nya kunder, hade prövat cold-calling men efter att har ringt hundratals samtal och knappt bokat några möten vill jag pröva nya vägar. Efter Prospecting trainingen gjorde jag först en profil över den per- fekta kunden, sedan en story som väckte intresset och därefter använde jag både telefon, Linikedin och mail för att få kontakt. Men genombrottet kom när jag började använda mitt nätverk för att bygga relationer med nya kunder. Hitrate ökade från 5% bokade möten till 50% på några veckor”

MÅLGRUPP

Alla säljare och konsulter som vill bygga upp en pipeline med nya kunder – som vill använda modern säljteknik för att göra prospekteringen effektivare och roligare.

INNEHÅLL

 • Prospektering, kunskapsutvärdering, mål och förväntningar
 • Hur kundernas köpresa ser ut
 • Hur kunderna använder Linkedin och sociala media för att hitta leverantörer och få köprekommendationer
 • Hur du bygger din prospecting process
 • Bygga den perfekta kundprofilen
 • Bygga ditt perfekta samtalsmanus
 • Vad och hur du hittar kunder, några galna idéer
 • Hur du kan använda events för att hitta kunder
 • Hur du planerar din tid och hinner med mötesbokning
 • Hur du bokar möten på Linkedin, telefon och mail
 • Hur du skapar säljkampanjer
 • Hur du bemöter och hanterar invändningar
 • Hur du kommer förbi grindvakter som växel-telefonister och sekreterare
 • Hur du använder era marknadskampanjer för att boka möten
 • Hur du skapar en positiv attityd och mental styrka
 • Att mäta och följa upp resultat, sätta mål
 • Dagliga rutiner och veckoplanering

10 KUNSKAPER DU FÅR LÄRA DIG

Hur du bygger din perfekta prospecting process

Hur du skapar den perfekta kundprofilen

Hur du skapar perfekta samtalsmanus

Vad och hur du hittar nya kunder

Hur du planerar din tid och hinner med mötesbokning

Hur du bemöter och hanterar invändningar

Hur du bemöter och hanterar invändningar

Hur du kommer förbi grindvakter som växeltelefonister och sekreterare

Att mäta och följa upp resultat, sätta mål

Dagliga rutiner och veckoplanering

OM E-TRAININGEN

Reflektion, Action, Kunskap (RAK)
Varje moment i e-trainingen innehåller flera korta videos, texter och uppgifter samt en reflektion. Reflektionen delas med alla som gått e-trainingen eller inom din träningsgrupp (företagsanpassad e-training). Du får feedback på uppgifterna och reflektionerna från Salesmakeovers certifierade instruktörer. Trainingen avslutas med en quiz och praktiska uppgifter där du får tillämpa kunskaperna i ditt säljarbete.

Tillgänglig på svenska och engelska.