Play Video

SOLUTION SELLING®
SPECIALANPASSAT PROGRAM

Vi kan hjälpa dig och ditt team med ett speciellt anpassat Solution Selling® program som kombinerar e-trainings, workshops och individuell coaching som gör det effektivt för att öka din lösningsförsäljning och införa en gemensam säljmetod.

Solution Selling® handlar om:

PROBLEM/SMÄRTA: Varför ska kunden göra något?

MAKT: Vem eller vilka äger makten att ta beslut?

SÄLJPROCESS: Hur kommer kunden att utvärdera?

VÄRDE: Vad är kundens värde av investeringen?

LÖSNING: Vad löser kundens problem?

KONKURRENS: Har vi en konkurrensfördel?

DIGITALISERA SÄLJKÅREN MED
SALES MAKEOVER

En digital säljkår använder Linkedin för att hitta leads, CRM för att ha koll på sina affärer och e-training, digitaliserad utbildning, för kontinuerligt lärande och kunskapsdelning. Salesmakeover skapar anpassade e-training program för att lära upp nya säljare, ger de erfarna säljarna ny kunskap och ökar samarbetet. I e-trainingen läggs kunskap om företagets säljprocess, säljpitchar, Solution Selling metoder och diskussionsforum. Det gör att nya säljare kan snabbt lära sig de viktigaste förmågorna och snabbt komma igång med säljarbetet. De erfarna säljarna kan hela tiden hitta nya sätt att utvecklas i sin försäljning.

KPI:er, MÄTPUNKTER FÖR ATT MÄTA EFFEKTEN AV SOLUTION SELLING® PROGRAM MED TIDEN

Att mäta avslutfrekvens, försäljning och aktivitetsnivå är viktiga KPI för ett Solution Selling program. Vi kan också mäta utveckling av säljförmågor, kunskapsnivå och hur väl Solution Selling implementerats. Det skapar en instrumentpanel för uppföljning av Salesmakeovers träningsprogram.

Sales_Compass_Mockup

Sales Makeovers app hjälper dig att kvalificera och vinna affärsmöjligheter snabbare. Finns för både iOS och Android.

Sök på Sales Makeover i affärerna.

UTBILDNINGSDATUM 2020

20-21 februari 2020

Solution Selling® basic

Säljare och deras chefer är konstant på språng, engagerar sig i kunder och säljer. Behovet av inspiration, kunskap och smarthet har aldrig varit större när kraven på prestation växer. Att utbilda sig, stanna upp och träna på det du lär dig och sedan få individuell feedback är den nya Sales Makeover-utbildningsmodellen. På så sätt kan säljare och deras försäljningschefer få en snabb avkastning på utbildningens investering genom att snabbt implementera Solution Selling-verktyg i försäljningen.
20-21 februari 2020
17-18 mars 2020

Solution Selling® advanced

Det är för dig att ta nästa steg i din utveckling som säljare! Du kommer bland annat lära dig och utveckla din förmåga att vinna affärer i hård konkurrens, sälja till kundens toppledning, planera din pipeline och utveckla din personliga säljstil.
17-18 mars 2020
21-22 april 2020

Solution Selling® basic

Säljare och deras chefer är konstant på språng, engagerar sig i kunder och säljer. Behovet av inspiration, kunskap och smarthet har aldrig varit större när kraven på prestation växer. Att utbilda sig, stanna upp och träna på det du lär dig och sedan få individuell feedback är den nya Sales Makeover-utbildningsmodellen. På så sätt kan säljare och deras försäljningschefer få en snabb avkastning på utbildningens investering genom att snabbt implementera Solution Selling-verktyg i försäljningen.
21-22 april 2020
15-16 september 2020

Solution Selling® basic

Säljare och deras chefer är konstant på språng, engagerar sig i kunder och säljer. Behovet av inspiration, kunskap och smarthet har aldrig varit större när kraven på prestation växer. Att utbilda sig, stanna upp och träna på det du lär dig och sedan få individuell feedback är den nya Sales Makeover-utbildningsmodellen. På så sätt kan säljare och deras försäljningschefer få en snabb avkastning på utbildningens investering genom att snabbt implementera Solution Selling-verktyg i försäljningen.
15-16 september 2020
20-21 oktober 2020

Solution Selling advanced®

Det är för dig att ta nästa steg i din utveckling som säljare! Du kommer bland annat lära dig och utveckla din förmåga att vinna affärer i hård konkurrens, sälja till kundens toppledning, planera din pipeline och utveckla din personliga säljstil.
20-21 oktober 2020