Play Video
Solution Selling® Specialanpassat program

Vi kan hjälpa dig och ditt team med ett speciellt anpassat Solution Selling® program som kombinerar e-trainings, workshops och individuell coaching som gör det effektivt för att öka din lösningsförsäljning och införa en gemensam säljmetod.

Solution Selling® handlar om:

  • Förstå och ta kontroll över kundens köpprocess
  • Skapa attraktion och efterfrågan på dina erbjudanden
  • Hantera säljprocessen hela vägen från prospektering till förhandling

PROBLEM/SMÄRTA: Varför ska kunden göra något?

MAKT: Vem eller vilka äger makten att ta beslut?

SÄLJPROCESS: Hur kommer kunden att utvärdera?

VÄRDE: Vad är kundens värde av investeringen?

LÖSNING: Vad löser kundens problem?

KONKURRENS: Har vi en konkurrensfördel?

Digitalisera säljkåren med Salesmakeover

En digital säljkår använder Linkedin för att hitta leads, CRM för att ha koll på sina affärer och e-training, digitaliserad utbildning, för kontinuerligt lärande och kunskapsdelning. Salesmakeover skapar anpassade e-training program för att lära upp nya säljare, ger de erfarna säljarna ny kunskap och ökar samarbetet. I e-trainingen läggs kunskap om företagets säljprocess, säljpitchar, Solution Selling metoder och diskussionsforum. Det gör att nya säljare kan snabbt lära sig de viktigaste förmågorna och snabbt komma igång med säljarbetet. De erfarna säljarna kan hela tiden hitta nya sätt att utvecklas i sin försäljning.

KPI:er, mätpunkter för att mäta effekten av Solution Selling program med tiden

Att mäta avslutfrekvens, försäljning och aktivitetsnivå är viktiga KPI för ett Solution Selling program. Vi kan också mäta utveckling av säljförmågor, kunskapsnivå och hur väl Solution Selling implementerats. Det skapar en instrumentpanel för uppföljning av Salesmakeovers träningsprogram.

Sales Makeovers app hjälper dig att kvalificera och vinna affärsmöjligheter snabbare. Finns för både iOS och Android.

Sök på Sales Makeover i affärerna.