SOLUTION SELLING FÖR KONSULTER

”Att som konsultchef kunna skapa nya intressanta uppdrag, sälja in mina konsulter och utveckla vårt företags trovärdighet är det jag brinner för. Nu har jag fått verktyg för hur jag skall kommunicera med kunderna, utan att vara en säljare och dela med mig av bra idéer. Men framförallt har vi nu blivit mycket bättre på att göra konsultintervjuer, med rätt förberedelser, Linkedinprofiler och tränat. Mina konsulter, som också gått e-trainingen, kom- mer med fler idéer till kunderna och säljer in var- andra. Vi använder samma språk för försäljning ”

MÅLGRUPP

Konsultchefer, konsulter, experter och alla som vill få en dju- pare förståelse för hur man skapar nya uppdrag och säljer.

INNEHÅLL

 • Förstå kundens och arbetsgivarens förväntan på en affärsinriktad konsult
 • Konsultrollen, hur den kan kombineras med att skapa affärer
 • Hur kunder köper konsulttjänster, som resurser eller experter
 • Hur du kvalificerar och planerar en affär med säljkompassen
 • Hur du bygger upp din profilering, ditt CV
 • Hur du skapar förtroende, nätverk och intressemed sociala media
 • Bygga upp din Linkedinprofil
 • Hur du använder ditt nätverk för att hitta nyakontakter och affärer

 • Hur du bokar kundmöten
 • Hur du kommunicerar idéer, storytelling, som konsult • Hur du ställer frågor för att borra djupare i kundens behov
 • Hur du säljer in nya uppdrag och kommer med en proaktiv idé

 • Hur du introducerar en ny kollega för nya uppdrag

 • Hur du förhandlar fram överenskommelser med din kund på ett mjukt sätt

 • Hur du skriver ett affärsförslag som kunden förstår • Hur du planerar din tid för att hinna med försäljning

10 KUNSKAPER DU FÅR LÄRA DIG

Hur du kvalificerar och planerar en affär med säljkompassen

Hur du bygger upp din profilering, ditt CV

Bygga upp din Linkedinprofil

Hur du bokar kundmöten

Hur du kommunicerar idéer, storytelling, som konsult

Hur du ställer frågor för att borra djupare i kundens behov

Hur du säljer in nya uppdrag och kommer med en proaktiv idé

Hur du förhandlar fram överenskommelser med din kund på ett mjukt sätt

Hur du skriver ett affärsförslag som kunden förstår

Hur du planerar din tid för att hinna med försäljning

OM E-TRAININGEN

Reflektion, Action, Kunskap (RAK)
Varje moment i e-trainingen innehåller flera korta videos, texter och uppgifter samt en reflektion. Reflektionen delas med alla som gått e-trainingen eller inom din träningsgrupp (företagsanpassad e-training). Du får feedback på uppgifterna och reflektionerna från Salesmakeovers certifierade instruktörer. Trainingen avslutas med en quiz och praktiska uppgifter där du får tillämpa kunskaperna i ditt säljarbete.