SOLUTION SELLING BASIC

”Nu förstår jag hur kundens köpprocess ser ut, nu vet jag när offerten skall komma och ur jag får med alla beslutsfattarna från början. Verktyget säljkompassen hjälpte mig att kvalificera affären. Min hitrate har ökat med 25 %, jag väljer rätt affärer och följer upp säljmötet med ett sponsorbrev, bygger värde och kommer snabbare till besluts- fattarna, power sponsor”

MÅLGRUPP

Lösningssäljare, säljchefer och alla som vill få en djupare förståelse för hur man säljer lösningar

INNEHÅLL

 • Säljprocessens 5 steg för att sälja lösningar i konkurrens
 • Lösningsförsäljningens 6 byggstenar
 • Kvalificering av affärer med säljkompassens 6 delar
 • Hur man undviker att fastna i offertfällan
 • Hur man undviker att gå för snabbt in på lösningen och produkterna/tjänsten
 • Hur och vad man skall förbereda sig på inför ett kundmöte
 • Att bygga en utmanande säljpitch med en kundstory
 • Behovsfrågor som får kunden att engagera sig
 • Uppföljning med sponsorbrev och få kundens återkoppling • Att använda utkast till lösning istället för offerter och få snabbare avslut
 • Att komma till Power sponsor, 3 metoder
 • 6 praktiska uppgifter, quiz och diplom
 • Mallar
 • Bonusmaterial: ”Lösningsförsäljning, succé eller fiasko?”

10 KUNSKAPER DU FÅR LÄRA DIG

Hur kunderna köper lösningar i en digital värld

Hur du lägger upp säljprocessen, steg för steg

Solution Sellings® 6 grundprinciper

Hur du väljer rätt affärer med säljkompassen

Hur du gör en säljpitch

Hur du skapar intressen med kundstory

Hur man ställer rätt behovsfrågor

Hur man sammanfattar kundmöten

Hur man driver affärerna till avslut

Hur du undviker de vanligaste misstagen i försäljningen

OM E-TRAININGEN

Reflektion, Action, Kunskap (RAK)
Varje moment i e-trainingen innehåller flera korta videos, texter och uppgifter samt en reflektion. Reflektionen delas med alla som gått e-trainingen eller inom din träningsgrupp (företagsanpassad e-training). Du får feedback på uppgifterna och reflektionerna från Salesmakeovers certifierade instruktörer. Trainingen avslutas med en quiz och praktiska uppgifter där du får tillämpa kunskaperna i ditt säljarbete.

Tillgänglig på svenska och engelska.