Korttidsutbildning för
säljare och konsulter

VD’s, försäljningschefer och konsultchefer!

Tillväxtverket ställer sig positivt till arbete med kompetensutveckling under arbetsbefriad tid, då näringslivets kompetensförsörjning är en avgörande tillväxtfråga på lång sikt – detta är en unik möjlighet! Salesmakeover bidrar med Solution Selling training i digitalt format, ger säljare, chefer och konsulter anpassad utbildning med mycket kort startsträcka.

Tre företag har redan startat “Korttids-salestraining” med oss. Nedan hittar du webbinariet från 29/4 där vi delar med oss av idéer: hur ser reglerna ut, hur kan man genomföra en “Korttids-salestraining” och vad kostar det – samt vilka värden kan skapas på lång sikt.

Webbinar - Korttidsutbildning 29/4 2020