Säljutbildningen Collaborative Sales Negotiation bygger på Solution Selling konceptet för lösningsförsäljning; att skapa värde för kunden. På denna koncentrerade endags workshop får du lära dig att framgångsrikt genomföra komplexa förhandlingar och nå en ”Win-win”-situation.

Du kommer att kunna:

 • Behålla dina marginaler.
 • Utnyttja kundteamet i förhandlingen.
 • Minska ledtiden i förhandlingsfasen av säljcykeln.
 • Planera förhandlingarna bättre.
 • Snabbare nå en ”Win-win”-lösning på svåra förhandlingar.
 • Öka värdet på kundrelationen.
 • Undvika att missa din säljprognos, och stänga affärer snabbare.
 • Undvika att ge stora rabatter.

Du kommer få verktyg och träning för att:

 • Förbereda din förhandling
 • Genomföra förhandlingen
 • Använda dina egna resurser bättre
 • Nyttja det psykologiska spelet
 • Stänga affären snabbare

Vid bokning: se bokningsregler under ”Terms and conditions”. Bokningen är bindande.

7500 SEK